Welkom bij www.sjakkie.nl
Android: Voorbereiding

Android is het besturingssysteem dat Google ontwikkeld heeft voor smartphones en tablets.

Op dit moment is er nog een hegemonie van Apple maar de smartfones en tablets met het Android besturingssysteem zijn in aantocht.


Er is geen ontkomen meer aan. Dit zal ook Apple merken.

De eerste tablets zijn al in de Aldi gesignaleerd en de verkoop van Androis tablets overstijgt die van de Apple tablets.


Omdat Google voor open standaarden gekozen heeft is alles openbaar en kan iedereen software maken. En om dit laatste is het mij te doen.

Al jaren programmeer ik software voor Windows PC's. Ik doe dit in Delphi een van de beste ontwikkel omgevingen hiervoor. Windows PC zijn niet alleen op de wereld en ik constateer dat er steeds meer smartfones en tablets gebruikers zijn. Er komt een tijd dat er zelfs gebruikers zullen zijn die geen PC meer hebben maar alles regelen met hun phone of tablet.

Tijd dus om de bakens te verzetten en ook programma's te gaan maken voor Android.

Ik laat jullie meereizen met mijn reis naar Android en toon de problemen waar ik tegen aan loop.